Kunnen we het tij keren?

Leefstijl SWITCH

Overgewicht is de afgelopen 50 jaar gegroeid van 15% van de bevolking naar meer dan 50%. In Amerika staat de teller op 74% en zelfs in Afrika is obesitas de afgelopen 10 jaar met 35% toegenomen. 

Wetenschappers zijn het er nu eindelijk over eens wat de oorzaken zijn. Op gebied van voeding eten we onvoldoende plantaardig, eiwitrijk en vezelrijk, op gebied van bewegen, we zitten te veel en te lang, sporten onvoldoende en laten onze spieren degenereren, wat de veroudering versnelt. Dit zijn natuurlijk slechts twee pijlers van een gezond en kwalitatief leven, maar op voor een gezonde fysiek de meest cruciale. De vraag is, is dat tij nog wel te keren? De laatste 20 a 30 jaar doet de overheid er alles aan om de leefstijl van mensen een gezondere kant in te stimuleren en zijn er duizenden boeken geschreven over gezondheid bevordering en leefstijl en er zijn bovendien ontelbaar veel afslankboeken, middeltjes, programma’s en producten verschenen. Dit alles heeft het tij niet kunnen keren. 

Een oorzaak ligt in het gebrek aan integriteit van de commerciële aanbieders van de middeltjes, boeken en zelfs de voedingsmiddelenindustrie. De gezondheid van de mens staat niet centraal, het verkopen van het product staat centraal. Economisch wel begrijpelijk, echter het gaat ten koste van juist die wenselijke gezondheid, leef kwaliteit en de duur van het leven. 

Wat nodig is om het tij te keren is een eerlijke bron van informatie op gebied van leefstijl, welke aspecten verzieken ons lijn, kosten ons leef kwaliteit en verkorten ons leven en welke bevorderen onze gezondheid, leef kwaliteit en duur van ons leven. Als dit duidelijk is, en hier is momenteel al zeer veel van duidelijk, breed wetenschappelijk onderzocht, dan hebben we ook nog een laagdrempelige en gemakkelijke manier nodig om onze eigen leefstijl te checken. Vervolgens, als we dan een keuze hebben gemaakt, dan komen we vaak tot de conclusie dat veranderen erg lastig is. Hoe pak ik dat dan aan? Er zal dus ook inzicht geboden moeten worden over hoe ik mijn gedrag effectief kan veranderen als ik dat wil. Aangeleerde leefpatronen zijn namelijk lastig te veranderen. Ze worden door persoonlijke overtuigingen, die samen met het gedrag zijn aangeleerd, ondersteund, waardoor we minder open staan voor andere leefstijl patronen. 

De initiatiefnemers van Leefstijlclub en Nieuwe Gezondheid zijn ervan overtuigd dat het tij te keren is. Ze hebben het gezonde Leefstijl DNA geknakt. Human performance specialist Marcel Balm ontwikkelde op basis van veel gedragsverandering modellen een praktisch en bruikbaar model om ons gedrag om te switchen naar een gezondheid bevorderende leefstijl. Leefstijlclub biedt een gemakkelijke leefstijlscan, je kan kiezen voor een persoonlijke Leefstijl SWITCH, je krijgt de informatie over het door jouw gekozen leefstijl thema en je krijgt de beschikking over een mentaal stappenplan om je intrinsieke motivatie te prikkelen om zo het ‘nieuwe’ gedrag te conditioneren in je leefstijl, voor duurzaam effect. 

Volgens het model van Marcel Balm start effectieve gedragsverandering bij het er voor open staan. Zonder dat kan gedragsverandering natuurlijk niet beginnen. Als je ervoor open staat, dan moet je begrijpen waarom je dat onderdeel van je gedrag gaat veranderen. Daarvoor biedt de leefstijl SWITCH een specifiek kennisdossier met korte video en een factsheet over het wat, waarom en hoe. Weet je dan wat er voor nodig is, dan moet je het ook echt willen en kunnen, daarom adviseert Leefstijlclub in het handboek om de Leefstijl SWITCH klein en haalbaar te maken. Beter elke dag 10 minuten extra wandelen en dat altijd vol kunnen houden in de plaats van de lat te hoog leggen op 3 keer 30 minuten per dag en dat maar 1 maand volhouden. De stap daarna in het model van Balm is DOEN. Door nieuw gedrag 30 dagen aaneengesloten te doen, conditioneren we het dermate, dat het gemakkelijk wordt om toe te blijven passen. De laatste stap in het model van Balm is volhouden, we vallen nl snel terug in ons ‘oude’ gedrag. Hiervoor biedt Leefstijlclub per Leefstijl switch een 30 dagen tip programma. Tevens ondersteunt het mentale programma, met inzicht en oefeningen, de motivatie om door te blijven zetten. 

Het tij is dus zeker te keren, dat gaat persoon voor persoon, haak dus snel in een doe mee met deze beweging op leefstijlclub.nl. Idealiter zou dit programma ook op scholen aangeboden moeten worden, vanuit bedrijven, in de zorgsector en in de sportsector. Tevens is doorontwikkeling in leefstijl kennis en praktische tools noodzakelijk. Maar een eerste stap is, keer het tij in jouw leefstijl en kies jouw Leefstijl SWITCH op www.leefstijlclub.nl.

Vertegenwoordig je een groep mensen binnen een bedrijf, onderwijsinstelling, zorggroep, sportbedrijf of ben je een begeleidingsorganisatie, informeer dan naar de mogelijkheden om jouw achterban te inspireren met het programma. Mail naar info@nieuwe-gezondheid.nl

Datum: 20-08-2017