Nieuwe Gezondheid Steunpunt worden

Bewustwording over een gezondere leefstijl en mensen helpen duurzaam gezonder te leven, dat is de doelstelling en missie van Leefstijlclub i.s.m. Nieuwe Gezondheidf. De steunpunten zoals sportcentra, personal trainers, leefstijlcoaches, Gewichtsconsulenten, maar ook  fysiotherapeuten, praktijk ondersteuners en diëtisten zijn de leefstijl- en preventie bewustwordingscentra in de wijk, dorp en stad.

Nieuwe Gezondheid steunpunten reiken in de regio bewustwordingsprogramma’s aan zoals Bewegen als medicijn, Voeding als medicijn, Je Brein als medicijn, Leefstijlscan- en switch en meer. Ze maken gebruik van een grote database van bewustwordingsmateriaal en kunnen mensen ondersteunen en begeleiden naar een duurzaam gezondere leefstijl.

Wil jij je leden/klanten/patiënten helpen en inspireren naar een gezonder leven, informeer dan naar de mogelijkheden.

Leefstijlclub en Nieuwe Gezondheid maken gebruik van de wetenschappelijk gevalideerde leefstijlexpertise vanuit de Gezondheidsraad, de WHO, Leefstijlgeneeskunde en de Blue Zone gebieden.

Laat gezond leven niet aan toeval over, gezond leven is een keuze!

Neem contact op
en vraag naar de mogelijkheden!